18. 5. Nataša

Zítra: Ivo
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > CZECHPOINT

Czech POINT

Od 1.2.2009 je na Obecním úřadě v Krčmani zřízeno pracoviště Czech POINT, které poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. V současné době je možné získat na tomto pracovišti ověřené výpisy ze tří centrálních registrů: z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku.

Postup vydání ověřeného výpisu

Před tím, než půjdete na Czech POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

VÝPIS  KATASTRU  NEMOVITOSTÍ

 • Co dostanete:úplný výpis Listu vlastnictví
 • Co potřebujete vědět:  katastrální území a číslo Listu vlastnictví
 • Webový portál registru:  http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Kolik to bude stát:

  • 100,- Kč za první stránku
  •   50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS OBCHODNÍHO  REJSTŘÍKU

 • Co dostanete:  úplný výpis z obchodního rejstříku
 • Co potřebujete vědět:  IČ (identifikační číslo organizace)
 • Webový portál registru:  http://www.justice.cz/
 • Registr ekonomických subjektů:  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Kolik to bude stát:

  • 100,- Kč za první stránku
  •   50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS  ŽIVNOSTENSKÉHO  REJSTŘÍKU

 • Co dostanete:  úplný výpis ze živnostenského rejstříku
 • Co potřebujete vědět:  IČ (identifikační číslo organizace)
 • Webový portál registru:  http://www.rzp.cz/
 • Registr ekonomických subjektů:  http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

Kolik to bude stát:

  • 100,- Kč za první stránku
  •   50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS  REJSTŘÍKU  TRESTŮ

 • Co dostanete:   úplný výpis z Rejstříku trestů
 • Co potřebujete vědět:  pokud žádost podává sám žadatel – platný doklad totožnosti pokud žádost podává zmocnitel – plnou moc ( vzor viz www.czechpoint.cz )  + platný doklad totožnosti zmocněnce

Kolik to bude stát:

  • 50,- Kč za celý výpis

VÝPIS  Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

 • Co dostanete: ověřený výpis z bodového hodnocení osoby ( řidiče )

Kolik to bude stát:

  • 100,- Kč za první stránku
  •   50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO  REJSTŘÍKU

Od 16.4.2009 dochází ke spuštění nové činnosti na Czech POINTu. Jedná se o výpis z insolvenčního rejstříku, který je dalším informačním systémem veřejné správy. Insolvenční rejstřík je spravován Ministerstvem spravedlnosti. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík.. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Postup pro získání výpisu:

V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů:

 • identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace)
 • osobních údajů (konkrétní osoba)

Kolik zaplatíte:

  • 100,- Kč za první stránku
  •   50,- Kč za každou další i započatou stránku

VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTU PRÁVNICKÝCH OSOB

Údaje z evidence Rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu jsou veřejně přístupné. Při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.

Kolik zaplatíte:

        .    správní poplatek za vydání výpisu je 100,- Kč za první stránku a za každou další i započatou stránku 50,- Kč

VÝPIS  ZE  SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH  DODAVATELŮ

Co dostanete:   ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

 • Co potřebujete:  identifikační číslo organizace

Kolik to bude stát:

  • 100,- Kč za první stránku
  •   50,- Kč za každou další i započatou stránku