16. 6. Zbyněk

Zítra: Adolf
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Platby a poplatky

 Platby a poplatky

     Poplatky a platby pro rok 2024.

     Místní poplatky:

  • Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství -  poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky Obce Krčmaň č. 1/2023. Pro rok 2024 činí poplatek 950,- Kč / osoba / rok.
  • Poplatek je vybírán v termínu do 31. května 2024 v úřední dny, tj. pondělí a středu od 8:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hod., v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě. Lze hradit i ve dvou splátkách - první splátka v termínu splatnosti do 31. května 2024, druhá splátka v termínu splatnosti do 31. října 2024 v úřední dny. Poplatek je možno hradit také převodem na bankovní účet obce vedený u KB a.s., číslo účtu 21626811/0100, variabilní symbol platby 1345XXX  (XXX =  popisné číslo nemovitosti, ve které má poplatník trvalý pobyt).
  •  2024_Formular_komunalni odpad.doc

 

  • Platba za stočné pro rok 2024 činí 2 200,- Kč / osoba / rok.
  • Platbu za stočné pro rok 2024 je možné uhradit až po uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod, kterou musí uzavřít majitel nemovitosti osobně v kanceláři na obecním úřadu.
  • Platbu je možno hradit jednorázově, termín splatnosti do 31. května 2024, nebo ve dvou splátkách: první splátka v termínu splatnosti do 31. května 2024, druhá splátka v termínu splatnosti do 31. října 2024 v úřední dny, tj. pondělí a středu od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin, v ostatní pracovní dny po telefonické domluvě. 

 

  •  Poplatek za užívání veřejného prostranství

         Obecně závazná vyhláška obce Krčmaň č. 4/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

  •  Poplatek za psa pro rok 2024 je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky obce Krčmaň č. 3/2020, o místním poplatku ze psů.

         Sazba poplatku za psa pro rok 2024 činí:

         a) za psa chovaného v rodinném domě nebo ve stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci -  za prvního psa                          200,00 Kč, za druhého a každého dalšího psa 400,00 Kč

         b) za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního a vdovského důchodu -  za prvního psa 100,00 Kč, za                        druhého a každého dalšího psa 200,00 Kč

  Vyplněný tiskopis odevzdejte na obecní úřad při hrazení platby, tiskopis je nutné odevzdat i v případě, že od posledního               přiznání nedošlo ke změně údajů, nebo je platba hrazena převodem na bankovní účet obce. Poplatek je vybírán v úřední dny, tj. pondělí a středu od 8.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin v termínu do 31. května 2024. Poplatek je možné hradit také převodem na bankovní účet obce vedený u  KB Olomouc, a.s., číslo účtu 21626811/0100, variabilní symbol platby 1341XXX (XXX = číslo popisné nemovitosti).