21. 6. Alois

Zítra: Pavla
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

 

Rozpočty, Rozpočtová opatření, Závěrečné účty

Rozpočet roku 2024

Rozpočet obce Krčmaň pro rok 2024 byl schválen Usnesením č. 01/2024 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň konaného dne 29. února 2024.

Oznámení o zveřejnění schváleného schodkového rozpočtu obce Krčmaň pro rok 2024

Schválený schodkový rozpočet obce Krčmaň pro rok 2024

Oznámení o zveřejnění schválených RO obce Krčmaň pro rok 2024

 

Rozpočtová opatření 2024

Rozpočtové opatření č. 01_2024

Rozpočtové opatření č. 02_2024

Rozpočtové opatření č. 03_2024

 

 

 

 

Rozpočet roku 2023

Rozpočet obce Krčmaň pro rok 2023 byl schválen Usnesením č. 01/2023 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň konaného dne 15.března 2023.

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Krčmaň pro rok 2023

Schválený rozpočet obce Krčmaň pro rok 2023

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Krčmaň pro období 2024 - 2028

AKTUALIZACE návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Krčmaň pro období 2024 - 2028

Schválené rozpočtové provizorium obce Krčmaň na 1.čtvrtletí roku 2024

 

Rozpočtová opatření 2023

Rozpočtové opatření č. 01_2023

Rozpočtové opatření č. 02_2023

Rozpočtové opatření č. 03_2023

Rozpočtové opatření č. 04_2023

Rozpočtové opatření č. 05_2023

Rozpočtové opatření č. 06_2023

Rozpočtové opatření č. 07_2023

Rozpočtové opatření č. 08_2023

Rozpočtové opatření č. 09_2023

Rozpočtové opatření č. 10_2023

Rozpočtové opatření č. 11_2023

 

Závěrečný účet obce Krčmaň za rok 2023

Datum schválení:   22.05.2024

Datum zveřejnění:  23.05.2024

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu 2023.doc

Závěrečný účet obce Krčmaň za rok 2023.pdf

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok 2023.pdf

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO k 31.12.2023.pdf

Rozvaha k 31.12.2023.pdf

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023.pdf

Příloha k 31.12.2023.pdf

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze SR za rok 2023.pdf

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze SR, MŠ Krčmaň za rok 2023.pdf

Přehled úvěrů a zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od fin. institucí a jiných osob k 31.12.2023.pdf

Tabulka dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územním celkem za rok 2023.pdf

Tabulka dotací a návratných finančních výpomocí přijatých územním celkem za rok 2023.pdf

Tabulka výběrových řízení územního celku za rok 2023.pdf

 

 

Rozpočet roku 2022

Rozpočet obce Krčmaň pro rok 2022 byl schválen Usnesením č. 02/2022 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň konaného dne 16.března 2022.

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Krčmaň pro rok 2022

Schválený rozpočet obce Krčmaň pro rok 2022

 

Rozpočtová opatření 2022:

Rozpočtové opatření č. 01_2022

Rozpočtové opatření č. 02_2022

Rozpočtové opatření č. 03_2022

Rozpočtové opatření č. 04_2022

Rozpočtové opatření č. 05_2022

Rozpočtové opatření č. 06_2022

Rozpočtové opatření č. 07_2022

Rozpočtové opatření č. 08_2022

Rozpočtové opatření č. 09_2022

Rozpočtové opatření č. 10_2022

 

Závěrečný účet obce Krčmaň za rok 2022

Datum schválení: 28.6.2023

Datum zveřejnění: 29.6.2023

Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Krčmaň za rok 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok 2022

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DS obcí za rok 2022

Rozvaha za rok 2022

Výkaz zisku a ztráty za rok 2022

Příloha za rok 2022

Finanční vypořádání za rok 2022

Finanční vypořádání - MŠ Krčmaň za rok 2022

Přehled úvěrů, zápůjček a návratných fin.výpomocí přijatých od fin.institucí a jiných osob za rok 2022

Tabulka dotací a návratných fin.výpomocí přijatých územním celkem za rok 2022

Tabulka výběrových řízení územního celku za rok 2022

Tabulka dotací a návratných fin.výpomocí poskytnutých územním celkem za rok 2022

 

Rozpočet roku 2021

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2021 byl schválen Usnesením č. 01/2021 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň konaného dne 24.února 2021.

Schválený rozpočet obce Krčmaň pro rok 2021

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Krčmaň

Pravidla rozpočtového provizoria Obce Krčmaň pro rok 2022

 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového provizoria Obce Krčmaň pro rok 2022

Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Krčmaň_2022-2026

Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Krčmaň pro období 2022-2026

 

Rozpočtová opatření:

Rozpočtové opatření č. 01_2021

 

Rozpočtové opatření č. 02_2021

Rozpočtové opatření č. 03_2021

Rozpočtové opatření č. 04_2021

Rozpočtové opatření č. 05_2021

Rozpočtové opatření č. 06_2021

Rozpočtové opatření č. 07_2021

Rozpočtové opatření č. 08_2021

Rozpočtové opatření č. 09_2021

 

Závěrečný účet obce Krčmaň za rok 2021

Datum schválení: 27.04.2022

Datum zveřejnění: 28.04.2022

Závěrečný účet za rok 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok 2021

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR k 31.12.2021

Rozvaha k 31.12.2021

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021

Příloha sestavená k 31.12.2021

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu k 31.12.2021

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí sestavený k 31.12.2021

Tabulka dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územním celkem k 31.12.2021

Tabulka dotací a návratných finančních výpomocí přijatých územním celkem k 31.12.2021

Tabulka výběrových řízení územního celku k 31.12.2021

Inventarizační zpráva za rok 2021

 

Rozpočet roku 2020

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2020 byl schválen Usnesením č. 01/2020 na zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň konaného dne 26.února 2020.

Schválený rozpočet obce Krčmaň pro rok 2020.pdf

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Krčmaň pro rok 2020.pdf

Pravidla rozpočtového provizoria obce Krčmaň pro rok 2021.pdf

Schválená pravidla rozpočtového provizoria na 1. čtvrtl_2021_Obec.pdf

Střednědobý výhled rozpočtu obce Krčmaň pro období 2021-2025

 

Rozpočtová opatření :

Rozpočtové opatření č. 01_2020

Rozpočtové opatření č. 02_2020

Rozpočtové opatření č. 03_2020

Rozpočtové opatření č. 04_2020

Rozpočtové opatření č. 05_2020

Rozpočtové opatření č. 06_2020

Rozpočtové opatření č. 07_2020

Rozpočtové opatření č. 08_2020

Rozpočtové opatření č. 09_2020

Rozpočtové opatření č. 10_2020

 

Závěrečný účet Obce Krčmaň za rok 2020

Datum schválení:  28.4.2021

Datum zveřejnění: 29.4.2021

Závěrečný účet za rok 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření z rok 2020

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2020

Rozvaha k 31.12.2020

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020

Příloha k 31.12.2020

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu k 31.12.2020

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí k 31.12.2020

 

Rozpočet roku 2019

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2019 byl schválen Usnesením č. 01/2019 na zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň konaného dne 20.února 2019.

Schválený rozpočet obce Krčmaň pro rok 2019.pdf

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu obce Krčmaň pro rok 2019.pdf

Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020.pdf

Rozpočtový výhled 2020 - 2024.pdf

 

Rozpočtová opatření :

Rozpočtové opatření č. 01_2019

Rozpočtové opatření č. 02_2019

Rozpočtové opatření č. 03_2019

Rozpočtové opatření č. 04_2019

Rozpočtové opatření č._05_2019

Rozpočtové opatření č. 06_2019

Rozpočtové opatření č. 07_2019

Rozpočtové opatření č. 08_2019

Rozpočtové opatření č. 09_2019

 

Závěrečný účet Obce Krčmaň za rok 2019

Datum schválení  29.4.2020

Datum zveřejnění 4.5.2020

Závěrečný účet Obce Krčmaň za rok 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok 2019

Výkaz Fin2 - 12M za rok 2019

Rozvaha za rok 2019

Výkaz zisku a ztráty za rok 2019

Příloha za rok 2019

Výkaz zisku a ztráty MŠ Krčmaň za rok 2019

Rozvaha - Bilance MŠ Krčmaň za rok 2019

Příloha MŠ Krčmaň za rok 2019

Rozbor hospodaření obce Krčmaň za rok 2019

Přehled úvěrů, půjček a návratných fin.výpomocí přijatých obcemi a DSO od peněžních ústavů v roce 2019

Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu

Inventarizační zpráva za rok 2019

 

 

Rozpočet roku 2018

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2018 byl schválen Usnesením č. 01/2018 na zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 28.února 2018.

Schválený rozpočet obce Krčmaň na rok 2018

Oznámení o zveřejnění Rozpočtu obce Krčmaň pro rok 2018

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 01_2018

Rozpočtové opatření č. 02_2018

Rozpočtové opatření č. 03_2018 

Rozpočtové opatření č. 04_2018

Rozpočtové opatření č. 05_2018

Rozpočtové opatření č. 06_2018

Rozpočtové opatření č. 07_2018

Rozpočtové opatření č. 08_2018

Rozpočtové opatření č. 09_2018

 

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Krčmaň pro období 2020-2023.pdf 

Pravidla rozpočtového provizoria obce pro rok 2019

 

Závěrečný účet obce Krčmaň za rok 2018:

Datum schválení 24.4.2019

Datum zveřejnění 25.4.2019

Závěrečný účet obce Krčmaň za rok 2018

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krčmaň za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, ... za rok 2018

Rozvaha za rok 2018

Výkaz zisku a ztráty za rok 2018

Příloha za rok 2018

Rozvaha - MŠ Krčmaň p.o.

Výkaz zisku a ztráty - MŠ Krčmaň p.o.

Příloha - MŠ Krčmaň p.o.

Finanční vypořádání - dotace - volby do ZO a prezidenta republiky

Přehled úvěrů, půjček a návratných finančních výpomocí

Příloha č.1_IV. Stavy a obraty na bank.účtech a v pokladně

Příloha č.2 - VII. Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO..

Příloha č.3 - VIII. Vyúčtování fin.vztahů ke stát.rozpočtu, SF a NF

Příloha č.4 - X.Finanční hospodaření zřízených PO a hospod. s jejich majetkem

 

 

Závěrečný účet obce Krčmaň za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2017

Rozvaha k 31.12.2017

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017

Příloha k 31.12.2017

Inventarizační zpráva za rok 2017

Závěrečný účet obce Krčmaň byl schválen Usnesením č. 02/2018 na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň dne 25.04.2018.

 

Rozpočet roku 2017

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2017 byl schválen Usnesením č. 01/2017 na zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 22.února 2017.

Schválený rozpočet 2017 

Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2017

Rozpočtové opatření č. 01/2017

Rozpočtové opatření č. 02/2017

Rozpočtové opatření č. 03/2017

Rozpočtové opatření č. 04/2017

Rozpočtové opatření č. 05/2017

Rozpočtové opatření č.6/2017

Rozpočtové opatření č.07/2017

Rozpočtové opatření č. 08/2017  

Rozpočtové opatření č. 09/2017

 

Rozpočtový výhled

Rozpočtové provizorium 2018, Rozpočtový výhled 2018-2022

platí z roku 2016 - Rozpočtový výhled 2016 - 2021

 

Rozpočet roku 2016

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2016 byl schválen usnesením č. 01/2016 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Krčmaň, konaného dne 29.února 2016.

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2016 _ příjmová část

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2016 _ výdajová část

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č.1/2016 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 2/2016 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 3/2016 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 4/2016 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 5/2016 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 6/2016 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 7/2016 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 8/2016 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 9/2016 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové provizorium

Rozpočtové_provizorium_pro rok 2017 pdf

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled _2016-2021.pdf

 

Rozpočet roku 2015

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2015 byl schválen usnesením č. 01/2015 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Krčmaň, konaného dne 25. února 2015.

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2015 _ příjmová část

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2015 _výdajová část

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2015 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 2/2015 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 3/2015 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 4/2015 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 5/2015 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 6/2015 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 7/2015 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 8/2015 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 9/2015 - příjmová a výdajová část

 

Rozpočet roku 2014

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2014 byl schválen usnesením č. 01/2014 na veřejném zasedání zastupitelstva obce Krčmaň, konaného dne 26.února 2014.

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2014 - příjmová část

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2014 - výdajová část

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2014 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 2/2014 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 3/2014 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 4/2014 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 5/2014 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 6/2014 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č.7/2014 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové provizorium

Rozpočtové provizorium pro rok 2015

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled na roky 2015-2020

 

Rozpočet roku 2013

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2013 byl schválen usnesením č. 01/2013 na veřejném zasedání  zastupitelstva obce Krčmaň, konané dne 6. března 2013.

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2013 - příjmová část

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2013 - výdajová část

Rozpočtové provizorium

Rozpočtové provizorium pro rok 2014

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled na roky 2014-2018

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2013 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 2/2013 - příjmová výdajová část

Rozpočtové opatření č. 3/2013 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 4/2013 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 5/2013 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 6/2013 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 6_2/2013 - příjmová a výdajová část

 

Rozpočet roku 2012

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2012 byl schválen usnesením č. 01/2012 na zasedání zastupitelstva obce Krčmaň,  konané dne 8. února 2012.

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2012 - příjmová část

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2012 - výdajová část

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 01/2012 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 02/2012 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 03/2012 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 04/2012 - příjmová a výdajová část

Rozpočtové opatření č. 05/2012 - příjmová a výdajová část

Pravidla rozpočtového provizoria obce Krčmaň pro rok 2013

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled obce Krčmaň na roky 2013-2016

 

Rozpočet roku 2011

Rozpočtové provizorium

Pravidla rozpočtového provizoria obce Krčmaň na rok 2011

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2011 byl schválen na 1. zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň dne 16.2.2011.

Rozpočet obce 2011 - příjmy

Rozpočet obce 2011 - výdaje

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1/2011

Rozpočtové opatření č. 2/2011

Rozpočtové opatření č. 3/2011

Rozpočtové opatření č. 4/2011

Rozpočtové opatření č. 5/2011

 

Rozpočet roku 2010

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2010 byl schválen na 1. zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň dne 3.3.2010.

Rozpočet obce 2010 - příjmy

Rozpočet obce 2010 - výdaje

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č.1/2010

Rozpočtové opatření č.2/2010

Rozpočtové opatření č.3/2010

Rozpočtové opatření č.4/2010

 

Rozpočet roku 2009

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2009 byl schválen na 1. zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň dne 11.3.2009.

Rozpočet obce 2009 - příjmy, výdaje

Rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č.1, ze dne 7.7.2009

Rozpočtové opatření č.2, ze dne 31.8.2009

Rozpočtové opatření č.3/2009

Rozpočtové provizorium

Rozpočtové provizorium na rok 2010

 

Rozpočet roku 2008

Rozpočtový výhled na rok 2009-2013

Rozpočet obce 2008 - příjmy

Rozpočet obce 2008 - výdaje

Rozpočet obce Krčmaň na rok 2008 byl schválen na 1. zasedání Zastupitelstva obce Krčmaň dne 20. 2. 2008.

Rozpočet roku 2007

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy  

3 276 000,-

Nedaňové příjmy  

119 013,-

Kapitálové příjmy  

2 000,-

Dotace  

43 987,-

Financování  

615 000,-

Celkem  

4 056 000,-

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje  

1 829 001,-

- školství  

500 000,-

- kultura  

180 000,-

- místní hospodářství  

660 000,-

- státní správa a samospráva  

762 714,-

- ostatní  

117 286,-

Rezerva  

-

Kapitálové výdaje  

6 999,-

Financování  

-

Celkem  

4 056 000,-