30. 7. Bořivoj

Zítra: Ignác
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání > Potřebuji si vyřídit

Potřebuji si vyřídit

Ověření podpisu a kopie

Obecní úřad Krčmaň provádí v rámci přenesené působnosti

 • ověření pravosti podpisu ( legalizace )
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou ( vidimace )

K ověření pravosti podpisu je potřeba:

 • listina, na níž má být podpis ověřen
 • průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen

Poplatek činí 30 Kč za každý ověřený podpis.

K čemu slouží legalizace: legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy. Obecní úřad za obsah listiny neodpovídá. K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně, popř. je možno ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů požádat pověřenou osobu o ověření na jiném vhodném místě, např. v domácnosti.

K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba

 • originál listiny, z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody
 • opis nebo kopie této listiny ( kopii možno zhotovit na obecním úřadě )

Poplatek činí 30 Kč za každou i započatou stránku originálu.

K čemu slouží vidimace: vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.Obecní úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá.

Přidělení čísla popisného  ( evidenčního )

Pro přidělení čísla popisného nebo evidenčního žadatel doloží

 • písemnou žádost
 • kolaudační rozhodnutí předmětné stavby s vyznačením nabytí právní moci ( kopie ) nebo oznámení zahájení kolaudačního řízení ( kopie )
 • geometrický plán pro zaměření novostavby

Na základě těchto dokladů vydá obecní úřad Krčmaň potvrzení o přidělení čísla popisného
( evidenčního ).

Vystavení potvrzení

Obecní úřad v Krčmani na základě zmocnění zákonů vydává tyto druhy potvrzení:

1. Potvrzení o trvalém pobytu

Potvrzení lze vydat z evidence jen té osobě, které se bezprostředně týká. Za vydání tohoto potvrzení se platí správní poplatek ve výši  10,- Kč. Do potvrzení se mimo jiné uvádí jméno a příjmení osoby, které je potvrzení vydáno, a také pro jaký účel je potvrzení vydáno.

2. Potvrzení o zaplacení místního poplatku

Vydáváme potvrzení o zaplacení místních poplatků, tj. zkráceně poplatku za odpady, poplatku za psa a dalších. Za vydání tohoto potvrzení se platí správní poplatek ve výši 10,- Kč.
Do potvrzení se uvádí účel, pro který se potvrzení vydává.

3. Potvrzení o přidělení čísla popisného

viz přidělení čísla popisného ( evidenčního )

Přihlášení k trvalému pobytu

Obecní úřad v Krčmani jakožto ohlašovna provádí přihlášení k trvalému pobytu v obci Krčmaň. Přihlášení se provádí osobně na úřadě v pracovní pondělí a středu v době
od 8 do 16 hodin.

Pro přihlášení si s sebou přineste

 • platný občanský průkaz
 • jste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, doklad o jejím vlastnictví ( výpis z Katastru nemovitostí )
 • pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat ( nájemní smlouva, dohoda o ubytování )
 • nejste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, souhlas vlastníka nemovitosti s Vaším přihlášením k pobytu buď formou vlastníkova podpisu do evidenční karty na Obecním úřadě nebo jeho písemným úředně ověřeným souhlasem.Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit ( výpis z Katastru  nemovitostí ) a případně také prokázat svoji totožnost 50,- Kč  na správní poplatek rodná čísla, jména, příjmení a místa narození dětí, které se stěhují společně s Vámi.

Při přihlašování k trvalému pobytu požadujeme i zaplacení místních poplatků v poměrné výši.

Odhlášení z trvalého pobytu

Z trvalého pobytu budete odhlášeni automaticky prostřednictvím centrály evidence obyvatelstva. Postačí k tomu přihlásit se k trvalému pobytu na nové adrese. Obecní úřad v Krčmani nemusíte navštěvovat  osobně.

Hlášení obecního rozhlasu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
1
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
2
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
3
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
4
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
5
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
6
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
7
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
8
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
9
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
10
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
11
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
12
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
13
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
14
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
15
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
16
Nabídka práce KAUFLAND Olomouc na Týnecké ulici
17 18
19 20 21
Výlukový jízdní řád linky 920511 Přerov - Dluhonice - Krčmaň
22
Výlukový jízdní řád linky 920511 Přerov - Dluhonice - Krčmaň
23
Výlukový jízdní řád linky 920511 Přerov - Dluhonice - Krčmaň
24
Výlukový jízdní řád linky 920511 Přerov - Dluhonice - Krčmaň
25
Výlukový jízdní řád linky 920511 Přerov - Dluhonice - Krčmaň
26
Výlukový jízdní řád linky 920511 Přerov - Dluhonice - Krčmaň
Obecní úřad Krčmaň_řádná dovolená od 26.7. - 6.8.2021
27
Výlukový jízdní řád linky 920511 Přerov - Dluhonice - Krčmaň
Obecní úřad Krčmaň_řádná dovolená od 26.7. - 6.8.2021
28
Výlukový jízdní řád linky 920511 Přerov - Dluhonice - Krčmaň
Obecní úřad Krčmaň_řádná dovolená od 26.7. - 6.8.2021
29
Výlukový jízdní řád linky 920511 Přerov - Dluhonice - Krčmaň
Obecní úřad Krčmaň_řádná dovolená od 26.7. - 6.8.2021
30
Výlukový jízdní řád linky 920511 Přerov - Dluhonice - Krčmaň
Obecní úřad Krčmaň_řádná dovolená od 26.7. - 6.8.2021
31
Výlukový jízdní řád linky 920511 Přerov - Dluhonice - Krčmaň
Obecní úřad Krčmaň_řádná dovolená od 26.7. - 6.8.2021
1
Výlukový jízdní řád linky 920511 Přerov - Dluhonice - Krčmaň
Obecní úřad Krčmaň_řádná dovolená od 26.7. - 6.8.2021