25. 5. Viola

Zítra: Filip
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Projekty a záměry > Splašková kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace a ČOV

kanalizace

Základní informace

„Krčmaň–splašková kanalizace a ČOV“ (oddělená spádová kanalizace a výstavba ČOV)

Investor – obec Krčmaň
Zhotovitel – VOKD a.s., Ostrava – Moravská Ostrava
Projektant a technický dozor – Agroprojekt, AgPOl s.r.o., Olomouc
Rozpočtové náklady – 41.945.000,-Kč bez DPH
Cena včetně DPH – 50.334.676,-Kč; DPH 20% - 8.389.113,-Kč
Finanční dotace poskytnutá z PRV - SZIFu Mze ČR – 35.991.000,-Kč bez DPH
Budoucí napojení 75 až 90% domácnosti z celkového počtu 177 se 468 obyvateli
Celková délka kanalizační sítě–4,8km, z toho tvoří domovní příp. veřejné části 1,0km
ČOV – mechanicko-biologická

Časový harmonogram výstavby

1.3. 2011 Praktické zahájení stavby, zařízení staveniště
3.3. 2011 Slavnostní otevření stavby
18.11. 2011 Ukončení stavebních prací
21.11. 2011 Předávací řízení a zkouška provozu zhotovitelem
20.12. 2011 Předání a převzetí díla zhotovitelem

Praktické zahájení výstavby veřejné kanalizace a čističky odpadních vod je skvělou zprávou pro všechny obyvatele Krčmaně, neboť se jedná o vybudování třetí a pro ekologii nejdůležitější  inženýrské sítě (veřejný vodovod byl vybudovaný v letech 1998-2000 napojeno 98% domácností; plynofikace obce byla uskutečněna v letech 2001 – 2002, napojeno 85% domácností). Odpadní vody, produkované na území obce Krčmaň, budou podchyceny navrženou kanalizací a neškodně budou odváděny na ČOV.  Zrealizováním stavby bude zajištěna ochrana povrchových i podzemních vod nejen naší oblasti, ale pomůže i Povodí řeky Moravy. Obec Krčmaň má ideální geografickou polohu, je v blízkosti Olomouce, Přerova i Prostějova, má krásné okolí s přírodními památkami a tedy i skvělou budoucnost.

Slavnostní zahájení stavby

Ve čtvrtek 3. března 2011 proběhlo v prostorách u ZŠ Krčmaň slavnostní zahájení stavby.

 

zahájení

 

Další fotografie ze slavnostního zahájení i ze samotné výstavby najdete ve fotogalerii.

Výstavba kanalizace

Plán a harmonogram realizace výstavby splaškové kanalizace a ČOV je vyvěšen na vývěsce u ZŠ Krčmaň.

harmonogram

Do fotogalerie budou postupně doplňovány
další fotografie z výstavby.

foto z výstavby

Prosinec 2011

V současné době se připravují kolaudační řízení na největší, nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější výstavbu novodobé historie obce. Výstavba splaškové kanalizace a ČOV zasáhla téměř všechny občany i nemovitosti Krčmaně. Obec se stala jedním velkým staveništěm, kde se proháněly od brzkých ranních hodin po dobu 8 měsíců, různé stroje, mechanismy a pracovníci rozličných stavebních profesí. Každý z nás jsme měli určitou představu co nás čeká, ale skutečnost byla opravdu jiná. Rozsahem se jednalo o inženýrskou síť, která zasáhla do všech předchozích staveb tj. veřejného vodovodu, plynovodu, telefonní sítě, stávající dešťové kanalizace, veřejných místních i státních komunikací, chodníků, veřejné i soukromé zeleně o soukromých pozemků a vlastních nemovitostí. Je až zázrakem, jak se podařilo v tak krátké době vybudovat dílo o celkové délce 4,8km kanalizační sítě, s téměř 200 veřejnými odbočkami, s 177 veřejnými přípojkami a výstavbou nové čističky odpadních vod, jež byla dána do zkušebního provozu za 4 měsíce od zahájení stavby. Vlastní výstavba probíhala od března do konce listopadu 2011 a byla financována z Programu Ministerstva zemědělství ČR - SZIFu (státní zemědělský intervenční fond) částkou 36 mil. Kč bez DPH. Celková částka činí výše 53 mil. Kč s DPH.

čov

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9
Inzerce Jezdecký areál Tršice
10 11 12
13 14 15 16 17 18
GRYGOVSKY HODE "ZA KAPLÓ"
19
GRYGOVSKY HODE "ZA KAPLÓ"
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2