23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan
Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Projekty a záměry > Splašková kanalizace a ČOV

Splašková kanalizace a ČOV

kanalizace

Základní informace

„Krčmaň–splašková kanalizace a ČOV“ (oddělená spádová kanalizace a výstavba ČOV)

Investor – obec Krčmaň
Zhotovitel – VOKD a.s., Ostrava – Moravská Ostrava
Projektant a technický dozor – Agroprojekt, AgPOl s.r.o., Olomouc
Rozpočtové náklady – 41.945.000,-Kč bez DPH
Cena včetně DPH – 50.334.676,-Kč; DPH 20% - 8.389.113,-Kč
Finanční dotace poskytnutá z PRV - SZIFu Mze ČR – 35.991.000,-Kč bez DPH
Budoucí napojení 75 až 90% domácnosti z celkového počtu 177 se 468 obyvateli
Celková délka kanalizační sítě–4,8km, z toho tvoří domovní příp. veřejné části 1,0km
ČOV – mechanicko-biologická

Časový harmonogram výstavby

1.3. 2011 Praktické zahájení stavby, zařízení staveniště
3.3. 2011 Slavnostní otevření stavby
18.11. 2011 Ukončení stavebních prací
21.11. 2011 Předávací řízení a zkouška provozu zhotovitelem
20.12. 2011 Předání a převzetí díla zhotovitelem

Praktické zahájení výstavby veřejné kanalizace a čističky odpadních vod je skvělou zprávou pro všechny obyvatele Krčmaně, neboť se jedná o vybudování třetí a pro ekologii nejdůležitější  inženýrské sítě (veřejný vodovod byl vybudovaný v letech 1998-2000 napojeno 98% domácností; plynofikace obce byla uskutečněna v letech 2001 – 2002, napojeno 85% domácností). Odpadní vody, produkované na území obce Krčmaň, budou podchyceny navrženou kanalizací a neškodně budou odváděny na ČOV.  Zrealizováním stavby bude zajištěna ochrana povrchových i podzemních vod nejen naší oblasti, ale pomůže i Povodí řeky Moravy. Obec Krčmaň má ideální geografickou polohu, je v blízkosti Olomouce, Přerova i Prostějova, má krásné okolí s přírodními památkami a tedy i skvělou budoucnost.

Slavnostní zahájení stavby

Ve čtvrtek 3. března 2011 proběhlo v prostorách u ZŠ Krčmaň slavnostní zahájení stavby.

 

zahájení

 

Další fotografie ze slavnostního zahájení i ze samotné výstavby najdete ve fotogalerii.

Výstavba kanalizace

Plán a harmonogram realizace výstavby splaškové kanalizace a ČOV je vyvěšen na vývěsce u ZŠ Krčmaň.

harmonogram

Do fotogalerie budou postupně doplňovány
další fotografie z výstavby.

foto z výstavby

Prosinec 2011

V současné době se připravují kolaudační řízení na největší, nejrozsáhlejší a finančně nejnáročnější výstavbu novodobé historie obce. Výstavba splaškové kanalizace a ČOV zasáhla téměř všechny občany i nemovitosti Krčmaně. Obec se stala jedním velkým staveništěm, kde se proháněly od brzkých ranních hodin po dobu 8 měsíců, různé stroje, mechanismy a pracovníci rozličných stavebních profesí. Každý z nás jsme měli určitou představu co nás čeká, ale skutečnost byla opravdu jiná. Rozsahem se jednalo o inženýrskou síť, která zasáhla do všech předchozích staveb tj. veřejného vodovodu, plynovodu, telefonní sítě, stávající dešťové kanalizace, veřejných místních i státních komunikací, chodníků, veřejné i soukromé zeleně o soukromých pozemků a vlastních nemovitostí. Je až zázrakem, jak se podařilo v tak krátké době vybudovat dílo o celkové délce 4,8km kanalizační sítě, s téměř 200 veřejnými odbočkami, s 177 veřejnými přípojkami a výstavbou nové čističky odpadních vod, jež byla dána do zkušebního provozu za 4 měsíce od zahájení stavby. Vlastní výstavba probíhala od března do konce listopadu 2011 a byla financována z Programu Ministerstva zemědělství ČR - SZIFu (státní zemědělský intervenční fond) částkou 36 mil. Kč bez DPH. Celková částka činí výše 53 mil. Kč s DPH.

čov

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30