25. 5. Viola

Zítra: Filip
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Spolky > TJ Sokol Krčmaň

TJ Sokol Krčmaň

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Sokol Krčmaň 1955 – doposud

Tělovýchovná jednota Sokol Krčmaň, která byla a je součástí ČSTV (Československého - Českého svazu tělesné výchovy) navazuje od roku 1955 na předcházející tělovýchovnou činnost Tělocvičné jednoty Sokol Krčmaň. Činnost byla zaměřena na pravidelné cvičení všech složek, tj. žactva, dorostu a dospělých. V roce 1961 bylo odehráno jedno z posledních divadelních představení v obci členy dobrovolných ochotnických spolků a do popředí se dostává tradiční Mikulášská nadílka, kde zvlášť vynikal ing. Mojmír Dočkal, nynější starosta obce Majetína.

V 60 letech s mládeží pracovali následující cvičitelé – Jaroslava Hanzlíková-Rulíšková, Oldřich Sedláček, Mojmír Dočkal, Josef Rulíšek, Alois Dočkal, Rostislav Friedrich, Václav Kopka atd. Zejména manželé Jaroslava a Josef Rulíškovi se největší mírou podíleli na vystoupení cvičenců pro širokou veřejnost v místní sokolovně, která měla u občanů Krčmaně velmi dobrou odezvu. V této době bylo také nutně opravit některé  prostory objektu sokolovny. Vybudovala se nová podlaha na sále, nově se upravil sklep pod jevištěm zvaný „Peklo“. Na těchto opravách se také podíleli i místní mládenci.

V 70 letech zaujaly výborné výsledky starších žáků (Luboš Dočkal, Jiří Friedrich, Rostislav Friedrich a Bohumil Procházka) v zimní soutěží ZRTV v gymnastice. Chlapci vyhráli okresní kolo a obsadili přední místa na jednotlivých nářadích i v krajském kole. Na tyto zimní soutěže je připravovali cvičitelé Alois Dočkal a Josef Rulíšek.

Na počátku 80 let je tradiční cvičení na nářadích doplňováno cvičením při hudbě zejména u dorostenek a žen, u mužských složek se přechází  k posilování fyzické zdatnosti a pořádání jednorázových rekreačních a sportovních soutěží. Zvláště jsou to tradiční turnaje v malé kopané, ve stolním tenisu, ve volejbale, v nohejbale, v tenisu, občas dle podmínek soutěže v ledním hokeji a běhu na lyžích. Tyto soutěže jsou nejen pro členy TJ, ale pro širokou veřejnost, což dokazuje i bohatá účast rekreačních sportovců na těchto akcích. V posledním období se líbí jednodenní zájezdy na hory a cykloturistika po blízkém okolí. U žactva zaujaly závody na saních, přehazovaná, malá kopaná, vybíjená, atletické soutěže, závody na kolech a letní tábory zaměřené na turisticko-brannou a sportovní činnost.

Příjemnou kapitolou tělovýchovy odboru ZRTV – základní rekreační tělesné výchovy bylo pořádání místních veřejných vystoupení ČS spartakiád 1980, 1985 a 1990. Např. v červnu 1980 vystoupilo v Krčmani 160 cvičenců ze ZDŠ Velký Týnec, Krčmaň a Majetín, kteří se představili v 5 skladebních vystoupeních – mladší žáci, starší žáci, mladší žákyně a starší žákyně i rodiče s dětmi. Všechna tato vystoupení potěšila více než 200 prokřehlých diváků. 18. května 1985 na Místní spartakiádě v Krčmani to již bylo více než 300 cvičenců z Velkého Týnce, Čechovic, Grygova, Majetína, Vsiska, kteří vystoupili v 7 skladbách : Rodiče a děti, nejmladší žactvo, mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, ženy. Tělovýchovný zážitek na hřišti u MNV (Občanského výboru) sledovalo dalších 300 diváků. I přes velké potíže se podařilo uskutečnit nácvik hromadných tělovýchovných skladeb ČSS-90. Místní tělovýchovné slavnosti se také uskutečnily v Krčmani v květnu za účasti 100 cvičenců z blízkého okolí v 6 skladbách: rodiče s dětmi, předškolní žactvo, mladší žáci, nejmladší žactvo, starší žákyně a ženy. 8 žen z Krčmaně pod vedením cvičitelky Daniely Čapkové postupně vystupovalo v Dubě n/M., Věrovanech, Kužušanech, Náměšti na Hané, Olomouci a dvě jely na celostátní vystoupení do Prahy.

Zvláštní pozornost zaslouží rekonstrukce a přístavba sokolovny v letech 1983 až 1986. Byla provedena izolace celého objektu včetně spodní části pod jevištěm, bourání starého sociálního zařízení včetně skladů ve dvoře. Byl proveden výkop, betonáž a vlastní stavba přístavby s novým sociálním zařízením, zbudován dvorní trakt pro kotelnu a dřevárnu, rekonstrukce sokolského bytu a 14 m vysoký nový komín. Dále to byla nová elektroinstalace v celém objektu, sociální zázemí  a ústřední vytápění. Zbudování žumpy, práce kolem studní, příjezdové cesty, rekonstrukce a asfaltování víceúčelového hřiště a jeho oplocení to vše přišlo na 721 000,- Kčs, přičemž bylo odpracováno téměř 21 000 brigádnických hodin, z toho ¾ zdarma.

Největší podíl měli: Chytil František, Chytil Petr, Dočkal Alois st., ml., Dočkal Luboš, Friedrich Rostislav, Jančo Zdeněk, Chytil Pavel, Vymětalík František, Horák Martin, Friedrich Lumír, Friedrich Jiří, Friedrich Rostislav ml., Josef Drelich, Koláček Jiří a mnoho dalších.

Po dobu rekonstrukce sokolovny pravidelné cvičení jednotlivých složek základní tělesné výchovy nepolevilo, neboť zásluhou ředitele ZŠ v Krčmani Františka Rokyty bylo možno cvičit v místní tělocvičně ZŠ. V této době je třeba vyzdvihnout práci mladších cvičitelek: Pavly Peluhové, Romany Kopkové, Venduly Gajdošové, Jaroslavy Moudré, Zdeňky Gruškové, Lenky Resové, Kamily Němcové a zejména Pavly Chytilové, Jany Budovcové, Daniely Čapkové a učitelek Miloslavy Kovářové a Marie Jemelkové.

Brzy po otevření rekonstruované sokolovny přicházejí vynikající výsledky v tělovýchovné činnosti zejména u mládeže. V rámci letních soutěží ZRTV - v atletice obsazují naše družstva první místa v okrese a neztratí se ani na krajských kolech. Reprezentují Luděk Lachovský, Petr Smékal, Václav Novotný, Marta Grofková, Lucie Čapková, Ivana a Táňa Slavovová, Katka a Pavla Kaprálová, Radek Suchánek, Petr Loveček a další. Největšího úspěchu dosáhla Katka Kaprálová, která v kategorii dorostenek se umístila v krajském kole na 2. místě a Petr Loveček získal 3. místo v kategorii starších žáků. TJ Sokol byl uspořádán za vynikajících sněhových podmínek na Hradisku a v okolí Chlumu netradiční 15km závod v běhu na lyžích pro muže a dorostence, jehož se zúčastnilo na 66 závodníků z blízkého okolí při 20 stupních pod nulou.

Kromě tělovýchovných a sportovních soutěží Tělovýchovná jednota zejména po roce 1990 začala pořádat tradiční Vánoční prodejní trhy a navázala na pořádání Společenských plesů a tanečních zábav. Stálou historii si píše Turnaj osvobození v malé kopané složek NF a příchozích. V letošním roce je to již 24. ročník. Popularita rekreačního turnaje v malé kopané přináší s sebou založení nového samostatného sportovního klubu FK 97 Krčmaň, který se tímto sportovním odvětvím zabývá mistrovsky. Jeho dvě družstva hrají v současné době pravidelnou okresní soutěž. Základní rekreační tělesná výchova dostává nový název Sport pro všechny. V naší TJ dochází k útlumu pravidelného cvičení jednotlivých složek i na úkor nedostatku cvičitelů. Cvičitelky se ve volném čase věnují zejména ženám a dorostenkám. Byly a jsou mezi nimi následující: Marie Jemelková, Pavla Chytilová, Jana Budovcová-Maleníková, Ivana Sztwioroková, Renáta Coufalová a Lenka Vysloužilová. Cvičební hodiny jsou především zaměřeny na aerobik a kondiční gymnastiku. Kromě cvičení nejmladšího žactva se většina ostatních věkových složek věnují jednorázovým akcím a soutěžím. O to více se v 90 letech dařilo zejména oddílu stolního tenisu.

ODDÍL  STOLNÍHO  TENISU  TJ  Sokol  KRČMAŇ

Založení : září 1948 – je znám pouze záznam o založení odboru stolního tenisu 60 léta – muži hrají pravidelnou soutěž okresní přebor, z hráčů lze vyzdvihnout následující: Oldřich Navrátil, Jindřich Kelnar, Václav Kopka, Petr Kohout, Václav Štanga atd. Opět není známa přesná evidence s výsledky.

70 léta - dochází k obnově pravidelných soutěží s prvními dochovanými výsledky: r. 1974 – 3. místo v okresním přeboru družstev starších žáků získali Luboš Dočkal, Jiří Dočkal, Jiří Friedrich a Bohumil Procházka.

Od sezóny 1975/76 až po sezónu 2000/2001 muži hráli pravidelně okresní přebor převážně II a III. třídy se střídavými úspěchy. Přestože v soutěžích byla občas i dvě družstva, nikdy nedosáhla na vyšší krajskou soutěž; přesto úroveň hráčů stolního tenisu byla velmi dobrá: z nich je třeba vyzdvihnout následující – Zdeněk Jančo, Petr Kohout, Václav Kopka, František Skotnica, Oldřich Navrátil, František Stanislav, Josef Popelka, Pavel Chytil, později Luboš Dočkal, Jiří Dočkal, František Krkoška, Bohumil Procházka, Jaroslav Motáň, Lumír Friedrich a další. Družstvo žen, spíše se jednalo o děvčata ve věku 14 až 17 let, dosáhla vynikajících výsledků, kdy se postupně probojovala z okresních soutěžích až po přebor – divizi moravskoslezského svazu, tj. třetí nejvyšší soutěž v ČR. Nejlepší umístění získalo družstvo v sezóně 1995/96, kdy děvčata skončila na 5. místě ze 16 účastnic. Z hráček reprezentující TJ Sokol Krčmaň např. v Ostravě, Havířově nebo Frýdku Místku či Opavě, reprezentovaly: Tereza Jančová, Lucie Rozsívalová, Eva Šmejkalová, Soňa Schaffnerová, Marcela Sípalová atd. Jelikož se jednalo o dívky dorosteneckého a žákovského věku, právě v těchto kategoriích dosáhly hráčky Tereza Jančová a Soňa Schaffnerová až k nejvyšším možným metám, totiž účastnit se a hrát na mistrovství – České republiky dvouhru mladších a starších žákyň. I konečná žebříčková umístění ve druhé desítce ČR znamenala vrchol nejen pro hráčky, ale i pro oddíl stolního tenisu v Krčmani.

I ostatní hráčky TJ Sokol Krčmaň dorosteneckého a žákovského věku hrály v 90. letech prim v olomouckém okrese, případně v moravskoslezské oblasti. Řada z nich se stala několikanásobnými přebornicemi okresu, např.: Martina Chytilová,  Zuzana Coufalová, Lucie Rozsívalová, Eva Šmejkalová, Lenka Vysloužilová, Petra Kubesová, Martina Soldánová a Denisa Friedrichová.

V chlapeckých kategoriích se tolik nedařilo, přesto někteří dosáhli slušné výsledky na okresní úrovní např.: Marek Kelnar, Filip Jančo, Martin Stanislav, Ivan Vysloužil apod.

Od roku 1977 se hraje pravidelně vždy o vánočních prázdninách v Krčmani jeden z největších a nejúspěšnějších turnajů Střední Moravy „Vánoční turnaj mládeže ve stolním tenisu“. Za pětadvacetiletou historii můžeme konstatovat, že zde hráli i budoucí prvoligoví hráči a hráčky, jež také reprezentovali ČR na ME či MS. Jen za finanční podpory sponzorů a aktivity dobrovolných pracovníků bylo možné např. v roce 1994 přivítat během dvou dnů na 187 hráčů a hráček téměř z celé ČR.

Doložení předsedové Tělovýchovné jednoty Sokol Krčmaň

Luboš STEJSKAL    1955 – 1958
Jaroslav DOČKAL    1958 – 1962
Josef RULIŠEK     1962 – 1975
Alois DOČKAL     1975 – 1979
Mgr. Zdeněk JANČO    1979 – doposud

Doložení náčelníci – metodici Tělovýchovné jednoty Sokol Krčmaň

Oldřich ŠKŮREK   1955 – 1958   Jana BUDOVCOVÁ   1986 - 1989
Jaroslava RULÍŠKOVÁ 1958 -  1972   Daniela ČAPKOVÁ    1989 - 1992
Jitka FRIEDRICHOVÁ  1972 – 1975   Pavla CHYTILOVÁ    1992 - 1994
Hana CHYTILOVÁ        1975 – 1978   Renáta COUFALOVÁ 1994-dodnes
Petr CHYTIL   1978 – 1986

Správci sokolovny TJ Sokol Krčmaň

František PROCHÁZKA …    - 1948   Václav ŠTANGA        1975 - 1978
Miroslav KOUTNÝ  1948 – 1958   Miroslav JAHODA     1978 - 1982
Alois DOČKAL   1958 – 1964  Lumír FRIEDRICH    1987 - 1994
Radoslav HLAVÁČ  1964 – 1973  Jaroslav MOTÁŇ        1995 - 1998
Miroslav HLAVÁČ  1973 – 1975  Libor STRÁŽNICKÝ 1998 –dodnes


Finanční hodnota objektu sokolovny Krčmaň

r. 1912 – 12.000,- korun     r. 1955 – 214.258,-Kčs
r. 1975 – 407.000,- Kčs přeceněno   r. 1987 – 1.166.953,-Kčs po rekonstrukci
r. 1999 – 1.713.000,- Kč znalecký posudek

Poznámka: Převzato z výročních zpráv TJ Sokol Krčmaň  r. 1979 – 2001.