24. 4. Jiří

Zítra: Marek
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Spolky > Senior klub Krčmaň > Zpráva o činnosti 2011

Zpráva o činnosti Seniorklubu Krčmaň za rok 2011

Jiz od zárí 2003 se schází členové seniorklubu v príjemném prostredí místní základní školy první středu
v měsíci s pruměrnou účastí ke dvaceti. Program naší činnosti zveřejnujeme na obecní vývěsce a necháváme vyhlásit místním rozhlasem. Z akcí pořizujeme fotografie do alba či do kroniky, jejíž záznamy jsme rozšířili o vzpomínky na dobu minulou.

V pruběhu roku 2011 jsme se setkávali také se členy jiných klubů, jak je patrno z některých následujících akcí:

12. ledna - Cestopisné vyprávění Ing. P. Krkošky - Francie, Paříž2. února - Prednáška p. Z. Jurečky o sportovním létání, promítnutí dokumentu Jak se plní sny

8. března - Soutež o nejlepší pomazánku12. dubna - Přátelské posezení ve škole, organizační záležitosti


1. června - Předprázdninové posezení s občerstvením ve Sportbaru u obecního úřadu

8. června - Zájezd přes CK Olomouc do Tovačova a Kromeříže21. července - Výlet do Zámoraví na setkání s čertoryjským seniorklubem v pěkně upravených prostorách fary v Charvátech11 .srpna - Přátelské setkání tří klubů z Charvát, z Majetína a místních u obecního úřadu v Krčmani s občerstvením a tombolou. Vycházka ke Krčmaňskému borku.5. září - Zahájení IX. ročníku činnosti našeho klubu. Blahopřání k 80. narozeninám p.Vyslouzilové

9. listopadu - Přátelské posezení ve škole

7. prosince - Předvánocní setkání s dětmi místní základní školy, návšteva pana starosty Mgr.Janči.

I.- III. a X.- XII. - Rehabilitační cvičeni v telocvičně ZŠ Krčmaň
V březnu 2011 jsme se vzpomínkou a kyticí za náš klub museli rozloučit s naší členkou p.M. Dostálovou.
Během celého kalendářního roku jsme i nadále předávali do schránky blahopřání spoluobčanům k jejich životním výročím (od 65-ti let vždy po dalších pěti letech).
Již pět roků pečuje naše členka p. M. Nováková o květinovou úpravu před pomníkem padlých v 1. světové válce na místním hřbitově.
Stále je mezi námi několik obětavých, kteří se podílí na zajišťování akcí pro ostatní členy, na přípravách občerstvení, na pečení perníčků pro děti ZŠ, obstarávání fotodokumentace a záznamu z činnosti klubu.
Jsme rádi, že mezi nás chodí naši príznivci a potěšilo by nás, kdyby k nám přibyli další noví členové. Budou vítáni.
Přestože byl rok 2011 pro všechny obyvatele Krčmaně náročný vzhledem k budování splaškové kanalizace, dokázali jsme si najít čas ke společným setkáním i pobavení.
Patří se poděkovat zastupitelstvu obce v čele s panem starostou, pracovnici obecního úřadu, že měli
při své velké pracovní zátěži čas a hlavně trpělivost vyslechnout si připomínky a přání ze strany nás, seniorů.

V Krčmani, 5. ledna 2012.                                                       Za seniorklub Krčmaň  kronikářka klubu.